431

اثرات ضعف رشد اقتصادی بر رفتاراقتصادی و فرهنگی خانوار

حیدر پوریان

1372

432

نظامنامه پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-

-

433

آمریکا آنگونه که هست (سخنران : آلن دوبنوآ)

مترجم : شهروز رستگارنامدار

1374

434

نقش اندیشه دینی درفرایند توسعه

نعمت اله اکبری

-

435

شرقشناسی

داوری

-

436

صنعت در برابر سنت و یا بر فراز آن

مرتضی فرهادی

-

437

فرهنگ عقلائی و توسعه ملی

غلام حیدر ابراهیم بای اسلامی

-

438

فرهنگ و خصوصی سازی

مهدی الوانی

-

439

طرحهای جامع فرهنگی

غلامحسین معماریان

-

440

رشد اقتصادی و توسعه فرهنگی ، معادله ای برابر یا نابرابر

مهدی علائی حسینی

-

441

سیاست فرهنگی حاکم برمناطق آزادکشور و ارتباط آن با توسعه اقتصادی

ایرج تبریزی

-

442

تمایزات محیطی – جغرافیایی و اختلافات فرهنگی

ابوالفضل مشکینی

-

443

بررسی نظرات شرکت کنندگان درکنگره بزرگداشت "ابوالفضل رشیدالدین میبدی "

ژیلا مصداقی

-

444

رسانه ها وتوسعه فرهنگی

محمدعلی رنگین کمان

-

445

نگرشی واقع بینانه به روش پژوهش درامربه معروف ونهی ازمنکر

عباسعلی سلطانی

-

446

بررسی اوضاع و ویژگی های فرهنگ عمومی استانها

-

-

447

تاثیرمجازات برقاچاق موادمخدر وتاثیرآن برخانواده های قاچاقچیان

حبیب احمدی

1381

448

سنت وفرهنگ مادی درسریالهای سیمای جمهوری اسلامی

سهیلا علیرضا نژاد

1379

449

بررسی باستان شناختی مراحل تمدنی شهرستان لامرد- فارس

علیرضا عسکری چاوردی

1380

450

بررسی کارکردهای خانواده درکتابهای درسی راهنمایی و چهارسال دبیرستان

بهارک نجوا

1374

451

جامعه پذیری و ارزشهای اجتماعی دربرنامه های کودکان و نوجوانان سیمای جمهوری اسلامی

مجیدرضا کریمی

1379

452

بررسی مقایسه ای عوامل موثردرمیزان علاقه مندی دانش آموزان پسر و دختردر برگزاری مراسم نمازجماعت در دبیرستانهای ناحیه 2 شهرستان شیراز

پروانه جوکاری

1381

453

پایگاه اجتماعی زنان درشاهنامه و در رمانهای معاصرایران

منیژه نویدنیا

1379

454

مقایسه جامعه پذیری درآثار" سعدی" وکتب درسی دوره ابتدایی و دبیرستان

بهروز خلقی

1379

455

بررسی نگرش اعضاء هیئت علمی نسبت به "مهاجرت مغزها" (مطالعه موردی دانشگاه شیراز)

موسی طیبی نیا

1380

456

بررسی ارزشهای دینی و ملی درکتب درسی نظام آموزشی

 ( مطالعه موردی دوره ابتدایی و دوره راهنمایی)

محمد حسین باب الحوایجی

1379

457

بررسی رابطه میان جهت گیری سیاسی دانشجویان و تمایلات اقتدارطلبانه آنان ( نمونه موردی دانشجویان دانشگاههای شیراز)

سعید بیاری

1380

458

تبدیل روستا به شهر ونقش آن درتوسعه روستایی(مورد مطالعه استان فارس)

حسن ایزدی خرامه

-

459

تدوین کاربردمنطق فازی دربهینه سازی سیستم نگهداری وتعمیرات صنایع میخ (موردمطالعه شرکت تولیدی وصنعتی پارس میخ)

عبدالرسول اسماعیلی زاده

1381

460

بازده سرمایه درصنعت مطبوعات

مقیمی اسفندآبادی

1372

461

بررسی جامعه شناختی میزان تاثیرپایگاه اقتصادی- اجتماعی دانشجویان برنگرشهای دینی آنها (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)

امراله کشاورز

1379

462

بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر برپایبندی دانش آموزان به ارزشهای دینی

علی شریفی

1381

463

بسته زیربرنامه های علمی برای کامپیوترهای شخصی

محمدعلی مبرهن

1371(تکراری)

464

بررسی نگرش جوانان و نوجوانان شیرازنسبت به اصول ومولفه های انقلاب اسلامی و فرهنگ غربی

مهدی امامی

1379

465

بررسی نظام و رجحانهای ارزشی گروههای مختلف سنی درشیراز (مقایسه موردی بزرگسالان – جوانان )

فرشاد فرزین

1379

466

بررسی روند قرض گیری واژگانی زبان فارسی از زبانهای اروپایی درمطبوعات شیراز

جلال رحیمیان  ، تقی حاجیلو

1381

467

بررسی عوامل موثربرمیزان بهره مندی فرهنگیان از وسایل ارتباط جمعی (مطالعه موردی دبیران مقطع متوسطه شهرشیراز)

مصطفی بهرامی

1381

468

خشونت دربرنامه های کودک ونوجوان سیمای جمهوری اسلامی

طهمورث شیری

1379

469

بررسی نگرش دانش آموزان دخترمقطع دبیرستان نسبت به مسئله تهاجم فرهنگی درنواحی چهارگانه شیراز

فریبا آگاه

1379

470

بررسی روند قرض گیری واژگانی زبان فارسی از زبانهای اروپایی درمطبوعات شیراز 

جلال رحیمیان  ، تقی حاجیلو

1381

(تکراری)

471

آمارنامه استان فارس 1377

-

1378

472

گزارش اقتصادی – اجتماعی استان فارس سال 79

-

1381

473

تازه های کتابخانه

-

1380

474

برنامه سوم توسعه استان فارس 83-79

-

1381

475

بررسی علائق وآرزوها ، بیمها وامیدها ، سلامتی جسمی و روانی و روابط خانوادگی و آموزشی نوجوانان ایرانی

آذرمکارمی

1373

476

تهیه و مطالعه ترکیبات پلیمری اکسید کننده از پلی وینیل پیریدینها و پلیمرهای مشابه

بهمن تمامی

1371

477

بررسی برخی اثرات اعطای اعتبارات کشاورزی دراستان فارس

بهاءالدین نجفی

1371

478

دستاوردهای سمینارتوسعه فرهنگی و اولویتهای پژوهشی بانگاهی اجمالی به جایگاه حوزه فرهنگ درسومین برنامه توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی

رسول حسین لی

1377

479

آمارهای جمعیتی درایران میزان باروری ، مرگ ومیر ، مهاجرت و رشدجمعیت براساس سرشماری سال56

هما آقا

1368

480

بررسی اثرات فرهنگی اولین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آبان1366

-

1367

481

گزارشی ازناشران داخلی شرکت کننده در دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران – اردیبهشت 68

-

1368

482

بررسی پیامدهای فرهنگی اسباب بازیهای کودکان درسطح شهرتهران

احمدشریفان

1374

483

شاخصهای کاربردی عزت درنهضت سرخ سیدالشهداء

محمد فرخ زاده

-

484

آئینه حقیقت

جلال جاماسبی جهرمی

1379

485

بررسی مشخصات ، گرایشها ونظرات تماشاگران دومین جشنواره فیلم فجر62و61

-

1362

486

عملکردکمیسیون بانوان استان فارس از فروردین ماه تاشهریور73

-

1373

487

شناخت رسانه ها گسترش: تکنولوژیک وجود فیزیکی انسان

مترجم فرانسه: ژان پیاژه

مترجم کانادا : مونرآل

1972

488

ملاحظاتی پیرامون عوامل فرهنگی ظهور و رکود تمدن اسلامی

علی اکبر اکبرحسینی

1372

489

ریشه های فرهنگی اقتصاد ، اثرات ضعف رشداقتصادی در رفتاراقتصادی خانوار

-

1374

490

فهرست قوانین فرهنگی ، دفتراول: ازآغازدوره قانونگذاری تا پیروزی انقلاب اسلامی

حسن بنی حسینی

1363

491

مجموعه مقالات

-

-

492

بررسی بودجه فرهنگی کشور

-

-

493

نگرشی اجمالی برشاخصهای فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری

اسداله مددی فر

1372

494

فرم پیشنهادی طرح پژوهشی استانها

-

-

495

طرح شناخت و بررسی جنبه های بیان سینمایی درشاهنامه فردوسی

-

-

496

بررسی مشخصات ، نظرات و گرایشهای دیدارکنندگان ازسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران – اردیبهشت 70و69

-

1369

497

مشارکت درتوسعه ، مجموعه مقالات وگزارشهای تحلیلی ازآخرین تحولات روزآمدفرهنگ شماره 17

-

1376

498

طرح برنامه ریز جامع عمومی ، پیوست بخش سوم شاخصهای فرهنگ عمومی

-

1373

499

برنامه های فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی فارس درچهارمین المپیادورزشی خواهران

-

-

500

بررسی مذاهب چهارگانه اهل سنت ، دفترسوم : مذهب شافعی

-

-

501

مبانی تصمیم گیری مدیران

 (مقاله مدیریت رفتارسازمانی در ژاپن )

پیتراف دراکر

-

502

تعیین آب بهاء وتخصیص بهینه آب دراراضی زیرسد درودزن

غلامرضا سلطانی

1373

503

بررسی محتوای کتابهای تعلیمات دینی دوره سه ساله ابتدائی

طاهره سپرده

1366

504

فرهنگ جغرافیایی شهرستان آباده : دهستان  سرچهان

جمشیدصداقت کیش

1363

505

نگرشی برعملکرد یونسکو

سهیل عمرانی

1372

506

بررسی نخستین سمینارملی فرهنگ و توسعه

ژیلا مصداقی

1372

507

بررسی برنامه های موسیقی دهه مبارک فجر سال 71

-

-

508

بررسی شیوه های راهیابی البسه نامانوس ومدلهای نامطلوب درجامعه

نصراله صالحی

1375

509

بررسی نقش قالب و پانچ درشکل گیری فولاد ضد زنگ درپروسه کشش عمیق

محسن مشکسار

1372

510

بررسی تکنیکهای قالب فلزی

-

-

511

بررسی آنتن های ماهواره ای

اکرم محمدی

-

512

بررسی اوضاع و ویژگی های فرهنگ عمومی استان قم

اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی قم

-

513

بررسی اوضاع و ویژگی های فرهنگ عمومی استان اردبیل

اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی اردبیل

-

 

نوشته شده توسط مریم.کرمکش در ساعت 23:12 PM | لینک  | 

360

نگرشی برچگونگی دستیابی به گزارش وضع فرهنگ عمومی

-

1373

361

کلیسا و بازسازی فرهنگ

-

1375

362

تحلیل محتوای فیلمهای پرمصرف ویدئویی

-

1374

363

بررسی وضعیت آثار و محصولات فرهنگی قاچاق درشهرتهران

نوذر امین صارمی

1375

364

اسراف مدیران ، علل و راهکارهای رفع آن

-

-

365

ایجاد روحیه قانون پذیری درجامعه

-

-

366

گسترش روحیه نقد وانتقادپذیری درجامعه

-

-

367

تعامل فرهنگ و مسکن

-

-

368

قانونمندکردن اخلاقیات کارگزاران طرح مقابله با کم کاری

-

-

369

قانونمندشدن فعالیتهای فرهنگی ، هنری وتبلیغات

-

-

370

راهنمای ناشران وکتابفروشان سراسرکشور درسال1371

-

-

371

مآخذشناسی توصیفی امربه معروف ونهی ازمنکر

-

-

372

مجموعه سخنان و فتاوای حضرت امام خمینی پیرامون امربه معروف ونهی ازمنکر

-

-

373

کتابشناسی انتشارات وزارت فرهنگ وهنر(سابق)

-

1371

374

خلاصه مقالات اولین سمینارملی فرهنگ وتوسعه

-

-

375

نگرشی برکتاب وکتابخوانی

-

-

376

نگرشی برعملکرد یونسکو

مهوش عمرانی

1372

377

بررسی برنامه های موسیقی دهه فجرسال 71

-

1371

378

دین و دنیا

میثم موسائی

-

379

آفات متدولوژیک تفکردرایران

-

-

380

اثرات پیشرفت تکنولوژی بر فرهنگ

پوراندخت فاضلیان

-

381

بررسی مشخصات و نظرات شرکت کنندگان سمینار امربه معروف و نهی ازمنکر

-

-

382

امربه معروف و نهی ازمنکر درنظام آموزش و پرورش

فاطمه آلیا

1373

383

امربه معروف و نهی ازمنکر

مصطفی قصیر

1373

384

جایگاه امربه معروف و نهی ازمنکر در توسعه فرهنگی ، اجتماعی

عباسعلی اختری

-

385

ضامن سعادت

محمود طاهری

-

386

خلاصه مقالات سمینار امربه معروف و نهی ازمنکر

-

1373

387

امربه معروف و نهی ازمنکر غیرشفاهی(کتبی)

حسن خلجی

1373

388

امربه معروف و نهی ازمنکر و مصادیق آن دراسلام

زهرا گواهی

1373

389

امربه معروف و نهی ازمنکر در نظام اسلامی

هادی دوست محمدی

1373

390

نقش امربه معروف و نهی ازمنکر در روند توسعه

مجدالدین مدرس زاده کاشانی

1373

391

امربه معروف و نهی ازمنکر ازنظرمذاهب اسلامی

علی عابدینی مومنی

1373

392

قرآن کریم و فرضیه بزرگ امربه معروف و نهی ازمنکر

منذرحکیم

1373

393

نقش تکنولوژی و رسانه های همگانی درتحولات فرهنگی

شهروز رستگارنامدار

-

394

ضرورت برنامه ریزی درسیاستگذاری بخش فرهنگی 

اردوان وزیری همدانی

-

395

گذری بر روند مسائل فرهنگی کشوراز پیروزی انقلاب تاکنون

حسن دادخواه

-

396

موانع فرهنگی توسعه اقتصادی

عبدا لرضا فروغی

-

397

بررسی آماری کتابخانه های عمومی کشور درسال 70

رسول ابراهیمی میلانی

1372

398

ضرورت توجه به ویژگیهای قوی درجریان برنامه ریزی بخش فرهنگ

فروغ فریدیان

-

399

بررسی کیفیت ارتقاء فرهنگی

حسین ترکمانی

-

400

خطای هاتورن درتوسعه فرهنگی

محمدرضابهرنگی

-

401

الگوی مشارکت مردم درتوسعه فرهنگی

محمدمسعود منصوری

-

402

مقاله مبانی تصمیم گیری مدیران (مقاله مدیریت رفتارسازمانی درژاپن)

ترجمه: غلامعلی سرمد ، فریده حق شناس کاشانی

1374

403

جایگاه عوامل فرهنگی درتوسعه اقتصادی

فرشته یزدانی بروجنی

1372

404

جایگاه استنباطات مشترک نخبگان درتوسعه یافتگی

محمودسریع القلم

1372

405

گزیده ای ازطب وبهداشت درنهج ا لبلاغه

علی اکبر اسدی پویا

1375

406

خلاصه مقالات کنفرانس تهاجم فرهنگی : ماهیت وابعاد آن

-

1372

407

فهرست قوانین و مصوبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اسفند سال 57

اقدس رئیس دانا

1377

408

بررسی اثر محلولهای پلیمری برکاهش دراگ درحرکت دو فازی گازمایع

محمودمشفقیان

1370

409

مطالعه دستگاههای کنترل کننده آلودگی هوا درکارخانه سیمان فارس وپیداکردن طرق بهبود بازده این دستگاهها

منصور طاهری

1371

410

بررسی واگذاری زمین به کشاورزان بعد از انقلاب دراستان فارس واثرات آن در روند مهاجرت از روستا به شهر

عبدالعلی لهسائی زاده

1371

411

بررسی تاثیرکارجنبی بر درآمد و مهاجرت روستائیان داراب فارس درسال 71

مهروش فروهیده

1373

412

آنالیزفرایندهای شکل دادن فلزات به روش عناصر محدود

سعیدسهراب پور

1372

413

توسعه و کاربرد روش اجزاء مرزی برای آنالیزتنش در جامدات و سازه ها

قدرت اله کرمی

1371

414

بیگانه آشنا

سعید محمدی نیا

-

415

ضرورت بازنگری درمصارف موقوفات

نادر ریاحی

-

416

محورها وموضوعات پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرهود جلالی کندلوسی

-

417

محاسبه ثابت هنری با روش k.k برای گازهای مختلف در هیدروکربنهای سنگین

جمشید فتحی کلجاهی

1371

418

بررسی کاربرد روش پارانیتر و فنیل گلیوکسال دراندازه گیری  آنزیم آرژینار درخون بیماران کبدی

-

1371

419

اندازه گیری رشد جمعیت دراستان فارس

هما آقا

1373

420

تبادل حرارت درسیلوهای گندم با محیط خارج

منصور طاهری

1371

421

طراحی سیستمهای کنترل غیرخطی به کمک کامپیوتر

سراج ا لدین کاتبی

1370

422

بررسی سیلان فلزات دراکستروژن با استفاده از مدارنمونه به کمک کامپیوتر

محمدمحسن مشکسار

1372

423

بسته زیربرنامه های علمی برای کامپیوترهای شخصی

محمدعلی مبرهن

1371

424

بررسی نقش قالب و پانچ درشکل گیری فولاد ضد زنگ درپروسه کشش عمیق

محسن مشکسار

1372

425

کاربرد محاسبات مکانیک کوانتومی در تعیین ارتباط بین ساختمان و اثرضدسرطانی و قفخ دهنده های دی هیدرو اورتات هیدروژناز

علی حیدرپاکیاری

1372

426

بررسی برخی ازمشخصات پذیرفته شدگان دانشگاه شیراز درسال تحصیلی 63-62 فاز دوم

علی اکبرحسینی

1372

427

بررسی میزان مشارکت و مسوءلیت پذیری شرکت کنندگان در سمینار فرهنگ و توسعه ، نسبت برنامه های توسعه پنج ساله

سهیل خاکپور

-

428

دیدگاه اسلام درباره توسعه اقتصادی

حسین آزادنا

-

429

نقش فرهنگ در رفتار وخلاقیت

محمد شکوهی زنجانی

-

430

اثرفرهنگ براقتصاد ، توسعه و تولید دراسلام

محمودملکی زاده

-

نوشته شده توسط مریم.کرمکش در ساعت 22:54 PM | لینک  | 

271

پژوهشی درامامزاده سهل بن علی

حجت ا له عباسی

1374

272

بررسی اثرات بازارمشترک مرزی "سرو" درتوسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان ارومیه درسال 72

حسن ایمانی فر

1373

273

ویژه نامه یاس کبود ( به مناسبت میلادحضرت فاطمه زهرا (س) )

معصومه جودکی

-

274

گزارش بررسی مقدماتی وضع کتاب وکتابخوانی و تحلیلی برآثار متقاضی

همایون شهلا

1374

275

راهنمای مقوله های پژوهشی (اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی کردستان)

-

1373

276

اولین سمینارشناخت و ارزیابی مسائل فرهنگی استان زنجان (اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی زنجان)22آذر74

-

1374

277

کمیسیون پژوهشی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی هرمزگان

علی غیاثی ندوشن

1373

278

بررسی میزان علاقه دانشجویان پرستاری مامائی ارومیه

نورمیل ملک احمدی

1373

279

نگرشی کوتاه برسیمای جغرافیایی ، فرهنگی واجتماعی چهارمحال وبختیاری

قاسم قنبری

-

280

عصرکتابخانه

-

1378

281

ویژه نامه اولین گردهمایی هنرمندان موسیقی استان سمنان با حضوراساتید موسیقی کشور

-

1373

282

گزارش برگزاری روزبهره وری سال76

-

1376

283

سیمای کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه درسال1376

-

1377

284

بررسی رابطه بین آموزش شغلی وبازدهی بین کارکنان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس

محمدعلی شایسته نیا

1373

285

عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثربراختلالات رفتاری نوجوانان شهرکرمانشاه

خدامراد مومنی

1374

286

کتابخانه های تخصصی

علی اعظم محمدبیگی

-

287

بررسی مسئله تجزیه فرهنگی

-

-

288

عوامل موثربر سن ازدواج

فاطمه برهانی

1372

289

ساخت وهنجاریابی آزمون حافظه فعال برای کودکان 8-5 ساله کودکستانی و دبستانی شهرشیراز

مریم قاسمی

1380

290

ضرورت ترجمه ونفوذمظاهر منفی فرهنگ بیگانه

پروانه سپرده

1372

291

جایگاه مذهب دراعتقادات عملی جوانان(دانش آموزان دوره متوسطه شهربوشهر)

حسن آبروشن

1375

292

پدیده استشراق

میشل جحا

1373

293

تولید و مصرف محصولات هنری : نظری به اقتصاد فرهنگ

ترجمه: جعفرسجادیه

1373

294

سلسله سخنرانیهای گروه مطالعات قومی و ملی(نشست اول ودوم)

-

1374

295

گذراندن اوقات فراغت دربلژیک

علی هاشمی گیلانی

1373

296

حروف مقطعه

-

-

297

بررسی بازیهای محلی دختران گروه سنی 7 تا 12 ساله در50سال گذشته درشهرسنندج

فیروزغدیری

1375

298

اطلاعات موردنیازایرانگردی وجهانگردی

-

-

299

بررسی دیدگاههای شرکت کنندگان درکنگره بزرگداشت استادعارف و شاعرنامی کرد، ملا مصطفی بیسارانی

ایرج مشعوف

1375

300

خلاصه گزارش خصایص مدیران فرهنگی ، گردهمایی پژوهشهای فرهنگی

-

1376

301

دادگاههای مطبوعاتی، شرایط و ویژگیها

محسن اسماعیلی

1376

302

معضلات وموانع پژوهشی کشورازدیدگاه کارشناسان پژوهشی استانها

-

1376

303

گزارشی از وضع موجود نیروی ا نسانی متخصص در وزارت فرهنگ وارشاد ا سلامی

رسول ابراهیمی میلانی

-

304

تحلیلی برسوالات دانش آموزان دوره متوسطه درنشستهای سیاسی استان فارس ؛ مقطع زمانی سه ماهه آبان ، آذر و دی 76

-

1376

305

بررسی مقایسه ای شرح وظایف شوراها و ستادها وانجمن های استانی

-

-

306

مجموعه گزارشها، مقالات و سخنرانیها : نظرسنجی از بازدیدکنندگان اولین نمایشگاه کتب خارجی اصفهان خرداد77

علی حاجی زکی

1377

307

سلسله اجلاسهای بررسی امکانات و نیازها وبرنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی پنج ساله استانها : برنامه های اجرایی ، اهداف عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی فارس برای برنامه دوم

-

1374

308

نماز دردانشگاه

علی اکبر اسدی پویا

1375

309

مقایسه جهان بینی ها

-

-

310

طرح اصلاح مولفه های فرهنگی

ابوالقاسم فاتحی

-

311

خلاصه پژوهش انجام یافته درمورد بررسی میزان قانون پذیری و عوامل موثردرآن درشهر تبریز

سیروس فخرایی

1375

312

گزارش اولین جشن پژوهش وگردهمایی ارائه یافته های پژوهشهای فرهنگی- اجتماعی استان مرکزی

-

1372

313

گزارش طرح پژوهشی تاریخ قوم " شول"

عبدالرسول خیراندیش

1379

314

بررسی علل ازدواج درون گروهی اعراب خوزستان (اهواز)

شهین بهمئی

1372

315

نخستین همایش ازسلسله همایشهای توسعه فرهنگی ویژه نامه تحلیل ویژگیهای فرهنگی استان همدان

-

1373

316

بررسی نحوه گذراندن اوقات دانش آموزان پسرمقطع راهنمایی شهرستان اهواز در فصل تابستان

عبدالمجیدصباغ

1370

317

گزارش طرح بررسی مقایسه ای سازگاری زوجی بومیهای شوشتری ، دزفولی، عرب ، بختیاری استان خوزستان

سیامک خدا رحیمی

1375

318

ضرب المثلهای رایج دراستان ایلام

علی محمد سهراب نژاد

1374

319

بررسی تمایل به خودکشی درجوانان و نوجوانان درشهرشیراز

سوسن سهامی

1381

320

سیمای استان چهارمحال بختیاری : عملکرد ادارات ، سازمانها ونهادهای انقلاب اسلامی

-

1373

321

بررسی عوامل موثردرعدم استفاده مراجعین ازکتابهای کتابخانه های عمومی درشهرستان مشهد

حسین بهروان

1375

322

بررسی موانع موجود در امرازدواج جوانان

پرویز کهندل

1372

323

بررسی برنامه خانه های فرهنگ تابستانی

سهراب مروتی

1372

324

شحنه نجف ، تاثیر آموزه های نهج البلاغه امام علی (ع) دراشعار حافظ

نعمتی

-

325

راههای ایجادفرهنگ و وجدان کاری ، مطالعه موردی استان کرمان

علیرضا شکیبائی

1374

326

پانزده سال تئاتر در رامهرمز

یوسف مداحیان

1373

327

بررسی وضعیت نشردراستان فارس

-

-

328

درآمدی برتهاجم فرهنگی غرب ، بررسی چندعامل موثر

محمدسعیدفیاض

1372

329

فرهنگ و توسعه

-

-

330

برنامه ها و خدمات اطلاع رسانی

کتابخانه منطقه ای علوم وتکنولوژی

1379

331

سخنی چند درباره خداشناسی

سهیلا احمدی

-

332

پژوهشی بنیادی پیرامون خرافات و موهومات ، جمود و تحجرفکری، مقدس مآبی و ظاهرگرایی

-

1375

333

پژوهشی درنگرش مردم شیرازنسبت به مهاجرین افغانی به همراه تاثیرخصوصیات اجتماعی و اقتصادی بر نحوه نگرش

عنایت اله باصری

1372

334

بهره گیری از قرآن کریم

فاطمه طباطبائی

-

335

گزارش برگزاری ششمین دوره مسابقه کتابخوانی ارشاد78-1377

-

1378

336

سومین گردهمایی ارائه یافته های پژوهش فرهنگی سال؛ موزه هایی درباد: رساله ای درباب هنر پیش ازتاریخ ایران

-

-

337

بررسی فرهنگ و آداب ورسوم و گویش محلی مردم هندیجان

نگارقوی مفرد

1374

338

خلاصه ای ازگزارش تحقیق علل موثر درطلاق وعواقب آن

علی اصغرمقدس

1372

339

کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در یک نگاه

-

1378

340

گزارش طرح تحقیقاتی بررسی طرح تابستانه اوقات فراغت اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی اصفهان

عباس عطاری

1375

341

ازانشاء نویسی تا نویسندگی

ملیحه جواهرحقیقی

-

342

گزارش اولین دوره گزینش و معرفی پژوهش فرهنگی سال 75

-

-

343

گزارش اولین گردهمایی دبیران شورای فرهنگ عمومی استانهای گروه پنج

اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی فارس

1375

344

نگاهی دوباره به گروههای ضد فرهنگ( خلاصه کتاب رازگل سرخ ؛ جلداول)

مرتضی منطقی

1375

345

خلاصه مقالات سمینارتوسعه فرهنگی

-

1374

346

بررسی و مقایسه نگرش نسل قدیم وجدید(مادران و دختران)نسبت به ارزشهای اجتماعی

-

1375

347

طبقه بندی مسایل فرهنگی ایران ؛ مجموعه مقالات و گزارشهای تحلیلی ازآخرین تحولات روزآمدفرهنگ شماره 22

-

1375

348

گزیده ای ازخاطرات بازدیدکنندگان از اولین نمایشگاه توسعه و ترویج مطالعه و کتابخوانی

-

1376

349

بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی با گرایشهای ارزشی جوانان

-

1375

350

شناخت وضعیت موجود اداره فرهنگ عمومی

-

-

351

جداول اطلاعاتی اداره هماهنگی اموراستانهای دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

-

1376

352

گردهمایی یافته های پژوهش فرهنگی سال ؛ قانون دیات و مقتضیات زمان

-

1376

353

آشنایی با شورای فرهنگ عمومی ؛ به مناسبت اولین گردهمایی شورای فرهنگ عمومی استانها

-

1374

354

محورها و موضوعات پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

فرهودجلالی کندلوسی

-

355

محبوبیت اسامی اسلامی و فارسی درایران ؛ قبل و بعداز انقلاب اسلامی

-

-

356

پیرامون نشردولتی

-

-

357

دورنمای تکنولوژیک دنیای آینده ؛ شناخت رسانه ها ، گسترش یا تداوم تکنولوژیک وجودفیزیکی انسان

مارشال مک لوهان

-

358

گزارش اجمالی ازابعاد اجتماعی ، فرهنگی جمهوری ترکمنستان

علی محمدحاضری

-

359

پژوهشی درکانونهای فرهنگی مساجد اراک

سعیدموسائی

1374

360

نگرشی برچگونگی دستیابی به گزارش وضع فرهنگ عمومی

-

1373

نوشته شده توسط مریم.کرمکش در ساعت 22:49 PM | لینک  | 

199

بررسی نظرات بازدیدکنندگان ازنمایشگاه هفته کتاب سال 1375 تبریز

حمید سفیدگر شهانقی

1375

200

بررسی علل عدم نمود و بکارگیری تحقیقات انجام شده ازسال 1370 به بعد دراستان کرمانشاه

محمدعلی بصارتبار

-

201

کارنامه پژوهش فرهنگی سازمانها وادارات شهرستان مشهد وکمیسیون پژوهشی استان سالهای 74-1370

-

1374

202

فرهنگ وتعهد ، مطالعه ای درشکاف نسلها

مارگارت مید

1374

203

بررسی نظرات مسافران نوروزی وچگونگی سفر و خدمت رسانی به آنها درشیراز ، فروردین 1375

لیلی بختیار

1375

204

بررسی پنج فیلم ویدیوئی پر بیننده موسسه رسانه های تصویری استان زنجان درسال 1373

-

1374

205

فرهنگ ، شخصیت و زن (مطالعه موردی زنان درشیراز)

حلیمه عنایت

-

206

بررسی سنجش نیاز و گرایش دانش آموزان و دانش آموزان و دانشجویان به فیلمهای سینما در شیراز اسفند1374

محمدحسین حیدری، لیلی بختیار، ناهید محدث صدری

1374

207

قابلیتها وجاذبه های توریستی استان خوزستان

مریم رستمی

1373

208

بررسی وضعیت نیروی انسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و ادارات تابعه

عباس نظری

1375

209

بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر بیگانگی زنان(مطالعه موردی زنان شهرشیراز)

بیژن خواجه نوری

1376

210

 راههای مقابله با خرافات ، موهومات ، جمود وتحجرفکری ، مقدس مابی و ظاهرگرایی دربرابر بیگانگان ، تحت شعار واقع گرایی

مسعودسپهر

-

 

211

ارزیابی عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

رضا صمدی اهری

-

212

طرح سیستم اندازه گیری شاخصهای بهره وری بخش فرهنگ و هنر

-

-

213

بررسی اثرات پایگاه اجتماعی – اقتصادی برنحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دبیرستانهای شیراز(سال تحصیلی 74-1373)

اصغر فیروزی

1374

214

کارنامه پژوهشی دانشگاه شیراز

-

1376

215

کارنامه پژوهشی دانشگاهها وموسسات تحقیقاتی وابسته سال 1371

-

1373

216

معرفی پژوهشهای اجتماعی – فرهنگی کشور (سالهای 61،63،66،68،69،70،73)

گیتی سخاپور

-

217

داستانهای عامیانه منطقه " کامیاران"

ملاصالح حکیم

1374

218

شناخت توانهای توریستی و بررسی مشکلات گسترش صنعت توریسم درشهرستان همدان

ندا مرادی

1374

219

بیجارگروس

فیروز عزیزی

-

220

چگونگی گذران اوقات فراغت مردم شهرستان ارومیه

صمد زال

-

221

بررسی مسائل ومشکلات ازدواج جوانان شهرایلام

عباس شفیعی

1375

222

مقالات همایش نقش زن در توسعه فرهنگی 7و6 دیماه 1374

-

1374

223

نامنامه نهادهای خودجوش مردمی دراستان کردستان

عزیزاله محمودی

1374

224

ارزشیابی اولین جشنواره فیلم استانی جشنواره جشنواره ها

-

1374

225

کرد

ولادیمیر مینورسلی

1373

226

نظرات وپیشنهادات ارائه شده دراولین گردهمایی شورای فرهنگ عمومی استانها درمورد قابلیتها ومعضلات فرهنگی کشور

محمدرضا فردرو

1374

227

بررسی وضعیت امورسیاحتی -  زیارتی استان مرکزی

ذبیح ا له مشهدی

1375

228

حقوق مولف

پژمان محمدی ده چشمه

1376

229

تحلیل محتوای 5 فیلم سینمایی و ویدئوئی پربیننده

فروغ عریضی

1374

230

مقالات همایش و وجدان کاری انضباط اجتماعی وانضباط اقتصادی

-

-

231

خلاصه مقالات گردهمایی بررسی ویژگیهای فرهنگی استان فارس

هادی علویون

1375

232

طرح برنامه ریزی جامع فرهنگ عمومی : بخش دوم : مدیریت فرهنگ عمومی (1- شناخت وضعیت مطلوب فرهنگ عمومی ، 2- شناخت وضعیت موجود

-

1373

233

بررسی گزینش شیوه های مختلف اسکان ازسوی زائران حضرت رضا وعوامل موثر برآن با حاشیه پارکها، میادین و خیابانها

علی اکبرمجدی

1374

234

ساختارنظام اجتماعی ایلیاتی و توسعه درایران ( با تاکید بر ایل بختیاری)

عطاءا له سینائی

1375

235

ارزیابی نگرش مردم کردستان نسبت به عملکرد5 سال گذشته (72-68)مسوولین فرهنگی استان

محمدحسین الیاسی

1372

236

بررسی برنامه های نوروزی سیمای جمهوری اسلامی ایران درسال 67( تحلیل محتوای مطالب روزنامه های عمومی کشور، فروردین 67)

-

1367

237

گزارش شورای فرهنگ عمومی

-

1372

238

بررسی اثرات منفی ومثبت فرهنگ بومی گرایی

-

1367

239

گزارش فعالیتهای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی سال 70،71ونیمسال اول72

-

1371

240

شیوه های مطالعه وضع فرهنگ عمومی

-

1375

241

بررسی وضعیت آداب ورسوم سوگواری درمیان سه روستای سنندج

محمدحسن فرخی

1375

242

بررسی طرح تابستانه اوقات فراغت نوجوانان

عباس عطاری

1375

243

فرم پیشنهادی طرح پژوهشی

تیردادسخایی

-

244

گسترش روحیه نقد و انتقادپذیری

علی محمد احمدی

-

245

بررسی عوامل موثر بررضایت بازدیدکنندگان ازپنجمین جشنواره سراسری تئاتر کودک ونوجوان همدان

جلال یونسی

-

246

بررسی مردم شناختی ازدواج و خویشاوندی دراستان همدان

علیرضا قبادی

1374

247

جامعه شناسی و جهانگردی

-

1372

248

جهانگردی ازدیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی

-

1373

249

مطالعه عوامل فرهنگی موثربر نگرش مردان نسبت به نقش زنان درجامعه (مطالعه موردی شهرشیراز)

عبدا لعلی لهسایی زاده، بیژن خواجه نوری

1379

250

قابلیت سنجی استان فارس

-

1376

251

مبانی عشیره ای فرهنگ سیاسی ایران

محمود سریع ا لقلم

1376

252

فرآورده های جنگلی و مرتعی استان فارس

مهنازمشکینی، علی اکبراشرافی

-

253

بررسی سازگاری مهاجرین و غیرمهاجرین با آپارتمان نشینی درمجموعه انبوه نشین معالی آباد شیراز

هما آقا

1375

254

تعارضهای فرهنگی و وفاق فرهنگی اجتماعی ایران (مجموعه مقالات وگزارشهای تحلیلی ازآخرین تحولات روزآمد فرهنگ)

-

1375

255

گزارش فعالیت شورای فرهنگ عمومی درسال 74-1373

-

1376

256

شناسایی مراکزفرهنگی استان کردستان

سیروس ثنایی

1375

257

گزارش تحلیلی از5 عنوان فیلم پربیننده ویدئویی

ایرج مشعوف

1373

258

کودک و ارتباطات

نادر درستی

1373

259

بررسی وضعیت فرهنگی ، حقوقی و اجتماعی زنان کارمنددرادارات شهر یزد درسال 1373

مهین عباسی

1373

260

برخی ازآداب وسنن فرهنگی مردم استان همدان

علیرضا قبادی

1374

261

بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی استان مرکزی

حسین حاجیان

1375

262

غارسراب بابا حیدر

قاسم قنبری

1373

263

زن درآینه حدیث

فرزانه خیاط زاده

1374

264

گاهنامه پژوهشی (اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی خوزستان)

-

1374

265

زندگی و آثارحضرت آیت ا له آقا ضیاء ا لدین عراقی

-

1374

266

فرهنگ عمومی و شورای پژوهشی

-

-

267

بررسی چگونگی راهیابی به دنیای نوجوان و جوان و ایجادزمینه پذیرش خصائل دینی درآنها

شهناز شاهچراغی

1375

268

آموزش مدیریت فرهنگی

محمدرضا جلالی

-

269

سلسله اجلاسهای بررسی امکانات و نیازها وبرنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی 5 ساله استانها

-

1374

270

گزارش سمینارفرهنگی وپژوهشی شهرستان میناب (اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی هرمزگان)

-

1375

نوشته شده توسط مریم.کرمکش در ساعت 22:46 PM | لینک  | 

125

تجزیه وتحلیل بررسی وضعیت قاچاق فرآورده های فرهنگی درشهرتهران

نوذرامین صارمی

1375

126

شناخت ویژگیها ،تاثیربرفرهنگ وروشهای زنده نگهداشتن یادسرداران دفاع مقدس

-

75-1376

127

تحلیلی جامعه شناختی ازتوسعه نیافتگی بررسی تطبیقی – تاریخی ایران وژاپن

احمد رجزاده

1375

128

مدیریت وتوسعه تئاتر درایران

مصطفی مختاباد

1376

129

بررسی تاثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی برنگرش دانشجویان نسبت به مشارکت سیاسی وبیگانگی سیاسی آنان

حسین عبدالهی

1374

130

سیاست فرهنگی درفرانسه

محمدعلی شعاعی

1374

131

استراتژی های آینده نگر نایروبی برای پیشرفت زنان

پروین مومنی

1374

132

مصوبات شورای فرهنگ عمومی ازآغاز تا پایان دوره سوم(فروردین 1365 تا مرداد1376)

-

1376

133

مجموعه "مسمی به انهار جاریه"

-

1376

134

بررسی عوامل موثر درگرایش جوانان استان اردبیل به کتاب وکتابخوانی ، همراه با نگاهی گذرا به کتابخانه های عمومی ودبیرستان

ربابه ملک زاده

1373

135

بررسی نقش صنعت چاپ درتوسعه اقتصادی کشور

جلال فیاضی

-

136

بررسی وضعیت فرهنگی مساجداستان کرمان

حسن احمدی حکمتی کار

1375

137

مراکزعلمی و فرهنگی خراسان بزرگ از قرن اول تا هشتم ه.ق

-

1375

138

توسعه فیزیکی مشهد و روستاهای مستحیل درآن

جلیل حسن پور رضوی

1374

139

بررسی علائق دانش آموزان پسرمقطع راهنمایی شهرستان اهواز

عبدالمجید صباغ

1370

140

شیوه های مناسب جذب توریست درآذربایجان شرقی

صالح اسماعیلی

1374

141

تحلیل مکانی ویژگیهای جمعیت در استان کردستان

فریبا یعقوب پور

1374

142

فلسفه هنرازدیدگاه معارف اسلامی

احمدرضا بسیج

1375

143

بررسی عوامل گرایش نوجوانان 15 تا18 ساله دبیرستانهای مشهد به فرهنگ بیگانه

احمدرضا مسعودی فر

-

144

کودک ونوجوان دربرابرتلویزیون (شدت علاقه ، میزان تماشا وتاثیرپذیری: یک مطالعه خاص جامعه شناختی بر روی کودکان ونوجوانان شهرهای شهرستان ابهر)

اصغر مهاجری

1373

145

معرفی پژوهشهای اجتماعی – فرهنگی کشور درسال 66-67

گیتی سخاپور- میمنت توللی

-

146

کتابخانه های مساجداهواز همسوی کتابخانه های عمومی

محمدحسین دیانی

1374

147

بررسی گرایشهای علمی درخراسان بزرگ ، بررسی آماری کتابها ، رسائل وشهرتهای علمی دانشمندان خراسان بزرگ ازقرن اول تا هفتم ه.ق

کمال الدین غراب

1375

148

خانواده وازدواج درایل بختیاری و سیر تطور آن

تورج ورناصری

1374

149

جغرافیای تاریخی ، مشاهیر وآداب ورسوم" دینور"

شراره الهامی

1375

150

قلاع استان چهارمحال و بختیاری

اردشیر آخوندی سورکی

1372

151

واژه نامه گویش "کلهری"

ولی رضایی

1374

152

بررسی میزان مشارکت برخی از عوامل موثربرآن درشهرزنجان

هادی علویون

1375

153

مطالعه فرهنگ عمومی مشهد

حسین بهروان

-

154

بررسی تاریخی طرح ونقش پوشاک مردم خوزستان با تاکید بر دوران اسلامی

مدینه نری میسا

1375

155

بررسی نگرش شاغلین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرمان نسبت به اجباری شدن کنترل موالید

علی حیدری

1375

156

زنان جامعه روستایی ونیازهای حرفه ای آنان مورد دره شهر- ایلام

تقی آزاد

1375

157

تعزیه درگیلان

علی حاج علی عسکری

1375

158

زندگینامه واشعار " شاکه وخانمنصور"

-

-

159

اوضاع سیاسی – اقتصادی واجتماعی خوزستان درقرن 19 میلادی

عزیز گل افشان

-

160

بررسی وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی استان مرکزی

-

1375

161

شناخت فصل بعنوان نهاد اجتماعی ، خاستگاه و کارکردهای آن درجامعه سنتی عشایری عرب استان خوزستان

-

1374

162

مجموعه مقالات برگزیده سمینار اصفهان وجاذبه های ایرانگردی وجهانگردی ، خرداد1364

-

1374

163

راههای توسعه صنعت توریسم دراستان کرمان

عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

1374

164

شناخت علل گرایش جوانان ونوجوانان به فرهنگ بیگانه دراستان سمنان

-

-

165

بررسی مسائل ومشکلات فرهنگی – اجتماعی ناشی ازبیکاری درشهرهای اهواز، آبادان ، خرمشهر، مسجدسلیمان وشادگان

فرخ فریدیان

1374

166

تاثیرتوسعه صنعت بر ابعادفرهنگی – اجتماعی شهر"اراک"

محمد سلیمانی

-

167

کتاشناسی کرد وکردستان

احمدحسین پناهی

1370

168

فرهنگ توسعه درکسبه کرد

سلیمان پاک سرشت

1374

169

سیمای ماسوله

فریبا نعمتی

-

170

گزارش نهایی طرح مطالعاتی فرهنگ عمومی شهرسرخس

علی اصغر نامی

1374

171

بررسی مسائل ومشکلات ازدواج شهرایلام

عباس شفیعی

1375

172

بررسی تاثیرعوامل فرهنگی براثربخشی مدیران ارشدکردستان بعداز پیروزی انقلاب اسلامی

هاشم هدایتی

1374

173

تاثیر اجتماعی وفرهنگی بازارهای سنتی درمازندران

نجف دوانلو

1374

174

بررسی وضعیت موسیقی ایران دربین هنرجویان هنرکده های شهرکرمان

گلنار فدایی

1374

175

بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی زنان در ایذه

بیژن ابراهیمی

1374

176

بررسی کارکردهای اجتماعی سازمانهای دینی رسمی درشهر اردبیل

میرناصر داوود زاده

1374

177

بررسی علل خودسوزی درشهرستان اسلام آباد غرب

کیومرث رضائی

1374

178

بررسی اوقات فراغت جوانان شهرستان ایلام

یارمحمد قاسمی

-

179

ارزیابی نحوه گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در استان چهارمحال و بختیاری درتابستان 1374توسط سازمانهای متولی طرح تابستانی

شهرام امیدوار

1375

180

بررسی ونظرسنجی پیرامون نمایش " شبی ازخاک تا افلاک "

فرزانه یعقوب علی پور

-

181

چگونگی گذران اوقات فراغت مردم شهرستان ارومیه

صمد زال

1374

182

بررسی نقطه نظرات مربیان ومدیران مدارس راهنمایی شهرستان اهواز پیرامون کم وکیف برنامه های تفریحی

عبدالمجید صباغ

1370

183

فرهنگ عامه کرد (کرمانشاه)

موسی پرنیان

1374

184

ساختارشناسی فضایی – عملکردی بیت تاریخی حضرت امام خمینی درخمین

مهدی محمدی

-

185

شیوه های گرایش جوانان به فرهنگ نماز دراستان چهارمحال و بختیاری

-

-

186

سمینارجایگاه پژوهش دراستان هرمزگان

مژده وزیری

1373

187

پژوهشی دراوقات فراغت جوانان شهرتبریز

ابراهیم نیکنام

-

188

بررسی وتجزیه وتحلیل شرایط فرهنگی منطقه اصفهان

مرتضی اسماعیلی

1375

189

بررسی وضعیت موجود فعالیتهای مساجد شهر اهواز

فرزانه خیاط زاده

1374

190

مونوگرافی روستای "چوپی" ( بررسی ساخت اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی)

احد عذیری

-

191

گزارش فرهنگ عمومی استان ایلام

-

1372

192

تحلیل اوضاع فرهنگی استان کردستان

فیروز عذیری

-

193

بررسی رابطه کارگزاران با مردم و معیارهای گزینش کارگزاران از دیدگاه اسلام

مجید مرادی

1375

194

بررسی مقدماتی وضعیت فرهنگ عمومی دراستان کردستان

ارسلان عظیمی نیا ، عزیزا له محمودی

1374

195

گزارشی از وضعیت سینما درایلام

واحد زهرایی

-

196

نقش فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی درجلوگیری ازگرایش به فیلمهای غیرمجاز

ژاله تاج الدینی

-

197

بررسی دیدگاههای شرکت کنندگان درچهارمین جشنواره سینمای جوان منطقه 2کشور- کرمانشاه 15-12 آذر1374

شهناز فتاحی، لیلا فتاحی

1375

198

وضعیت برگزاری نمایشگاه کتاب درشهرایلام

سهراب مروتی

1373

نوشته شده توسط مریم.کرمکش در ساعت 22:42 PM | لینک  |